Ponuka programov pre školy.

Naša ponuka pre školy 


FILIPKOVI KAMARÁTI ZDRAVIA

Cieľ: prevencia látkových a nelátkových závislostí

Pre: predškoláci z MŠ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Cieľ: podchytenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ

Pre:  deti vo veku 5-6 rokov

ORIENTAČNÁ ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (obdobie december – marec)

Cieľ: podchytenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ.

Pre:  deti vo veku 5-6 rokov

O KROK VPRED

Cieľ:  zachytenie úrovne kognitívnej, rečovej a motorickej stránky dieťaťa prostredníctvom diagnostického skríningu s cieľom zachytiť oslabenia skôr než v predškolskej triede.

Pre: deti vo veku 3-5 rokov

ABY SA NÁM DOBRE UČILO

Cieľ: Diagnostický skríning zameraný na včasné odhalenie oslabených čiastkových funkcií potrebných k osvojovaniu si základov písania a čítania. 

Pre: 1. ročník ZŠ

FILIP I.

Cieľ: prevencia látkových a nelátkových závislostí

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ  ( 1. a 2. roč.)

FILIP II.

Cieľ: prevencia látkových a nelátkových závislostí

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ (2. roč. -  4. roč.)

CESTA HRDINU I.

Cieľ: preventívny program zameraný na prevenciu šikanovania

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ  ( 1., 2.  roč.)

CESTA HRDINU II.

Cieľ: preventívny program zameraný na prevenciu šikanovania

Pre: žiaci I. stupňa ZS  (3., 4.roč.)

CESTA HRDINU III.

Cieľ: preventívny program zameraný na tréning prosociálnych zručností.

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ (4. roč.)

KYBERHRDINA  I.

Cieľ: preventívny program zameraný na bezpečnosť na internete.

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ (3., 4., 5. roč.)

KYBERHRDINA II.

Cieľ: preventívny program zameraný na online závislosti.

Pre: žiaci I. stupňa ZŠ (4., 5. roč.)

KYBERPRÍBEH I. - BESEDA

Cieľ: preventívny program zameraný na prevenciu kyberšikany

Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ  (6., 7., 8.,9. roč.)

KYBERPRÍBEH II. - BESEDA

Cieľ: preventívny program zameraný na online závislosti.

Pre:  žiaci 2. stupňa ZŠ (6., 7., 8., 9. roč.)

FAS (fetálny alkoholový syndróm)  
A   RIZIKOVÉ SPRÁVANIE I.

Cieľ: prevencia látkových a nelátkových závislostí a potenciálne rizikového správania

Pre: žiaci II. stupeň ZŠ ( 7., 8., 9. roč. ) a SŠ

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Cieľ: zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

Pre: 8., 9.roč ZŠ,, 3., 4 roč. SŠ

VYTVORME SI ŠŤASTNÉ MIESTO
(SKUPINOVÁ TERAPIA - SOCIOSUR)

Cieľ: Ide o pozitívny skupinový terapeutický program zameraný na lepšie sebaspoznávanie a spoznávanie sa navzájom. Otvárajú sa rôzne témy po vytvorení atmosféry bezpečia, na ktoré sa reflektuje. Stretnutia zacieľujú nastavenie zúčastnených na lepšie vnímanie k vlastnému prežívaniu, ako aj na vnímanie a spoznanie prežívania toho druhého. Žiaci sa učia v prvom rade porozumieť svojmu prežívaniu, v bezpečnom prostredí otvárajú témy, ktoré ich trápia, s ktorými by potrebovali pomôcť. Sekundárne sa buduje tímové nastavenie a pozitívna atmosféra.

Pre: pre skupiny žiakov na ZŠ a SŠ.

KYBERZÓNA I.

Cieľ: preventívny program zameraný na prevenciu kyberšikany

Pre: žiaci stredných škôl ( 1., 2., 3., 4. roč.)

 

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2024 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.