Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention (SCPPPaP) patrí medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Je súčasťou komplexu Nosko Centrum, ktorého zriaďovateľom je Nosko Health Prevention, s.r.o..

Komu je centrum určené

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako poradenské zariadenie vykonáva činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérneho vývinu detí od 0 rokov po ukončenie prípravy na povolanie. SCPPPaP v spolupráci s rodinou, školou, školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípade výskytu porúch psychického vývinu, porúch správania a rovnako výskytu sociálno-patologických javov populácii detí. Okrem individuálnych činností (zväčša diagnostiky a poradenstva) sa zariadenie venuje najmä skupinovým činnostiam (aktivity v triednych kolektívoch, skupinová diagnostika, prednášky a pod.).

Činnosť zariadenia zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti v:

 • materských školách,
 • základných školách,
 • stredných školách.

cspp 2

Súčasne poskytuje služby preventívneho, metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov, pedagogických pracovníkov, či vychovávateľov.

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie neposkytuje starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, autizmom a ďalšími vývinovými pervazívnymi poruchami).

Naše priority

 • poskytovať komplexné diagnostické, poradenské, terapeutické služby,
 • posilňovať orientáciu na prevenciu sociálno-patologických javov,
 • posilňovať služby smerom ku klientom stredných škôl v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, optimalizácia osobnostného a sociálneho vývinu, pripravenosť pre voľbu povolania,
 • uspokojovať potreby základných a stredných škôl v realizácii preventívnych programov a intervencií na základe ich požiadaviek a možností centra,
 • identifikovať nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovať ich vývin,
 • osobitá starostlivosť pre deti a žiakov so ŠVVP,
 • vypracovávanie metodických materiálov.

cspp 1

Naše priestory

Klientov obslúžime v priestoroch súkromného CPPPaP Nosko Health Prevention v budove jezuitského kláštora na Námestí A. Hlinku 56, Ružomberok. Dodržiavame intimitu pri práci s klientom, na čo využívame:

 • miestnosť pre psychologickú diagnostiku a intervencie,
 • miestnosť pre špeciálno-pedagogickú diagnostiku a intervencie,
 • miestnosť pre sociálno-administratívne činnosti,
 • miestnosť pre logopedickú činnosť,
 • multisenzorickú miestnosť,
 • školiace centrum.

Ľahko dostupní pre každého

SCPPPaP sídli na Námestí A. Hlinku 56, Ružomberok v budove jezuitského kláštora na 3.poschodí. Má ideálnu polohu v centre mesta Ružomberok a je ľahko dostupné:

 • cca 15 minút peši od  autobusovej a železničnej stanice,
 • spojmi MHD Ružomberok č.1, č.2,č.3, vystúpite na zastávke Námestie A. Hlinku, kláštor
 • autom – v blízkosti je možnosť parkovania.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.
Invalid Input

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2022 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.